Pravila

Na Festival se mogu prijaviti svi profesionalno snimljeni filmovi, spotovi, i TV reportaže (u daljnjem tekstu navedeni kao „djelo“) koji zadovoljavaju tehničku kvalitetu i profesionalni standard, a snimljeni su na jednu od zadanih tema te u skladu sa zatraženim trajanjem i ostalim uvjetima. Na Festivalu ne mogu sudjelovati djela čija je produkcija starija od dvije godine.

Pravo sudjelovanja na Festivalu imaju svi autori iz privatnih i državnih medija te nezavisne produkcije, uz pridržavanje osnovnih kriterija Festivala.

S obzirom da je festival međunarodnog karaktera, bilo bi poželjno da je film podnaslovljen na hrvatski ili engleski jezik.

Prijavljeno djelo mora imati regulirana sva autorska prava i prava na glazbu te Festival u tom smislu ne snosi nikakve troškove tantijema ili troškove prikazivanja, a tu činjenicu potvrđuje prijavitelj potpisom na prijavnici.

Prijavitelj djela mora dati suglasnost da se djelo, odnosno neki njegovi dijelovi (ukoliko uđe u službenu konkurenciju), mogu koristiti za potrebe promocije Festivala u okviru njegove programske sheme, kao i u javnom i privatnom servisu zemlje domaćina te na internetskim stranicama Festivala, koje su trajnog karaktera. Ovo pravo Festival stječe ispunjenom prijavom i poslanim djelom na adresu Festivala od strane autora ili ovlaštene agencije.

Prijavljeno djelo ne smije izražavati nikakvu vrstu rasne, vjerske i političke diskriminacije, uvrede i netolerancije. U takvim slučajevima selekcijska komisija Festivala ovlaštena je odbiti prijavu autorskog djela.

Nakon što filmovi uđu u konkurenciju, natjecatelji se o tomu obavještavaju nekoliko tjedana prije početka Festivala.