Prijava filma

PRIJAVA FILMA ZA ZAGREB TOURFILM FESTIVAL

FORMULAR PRIJAVNICE – preuzmi

Treba poslati:

  • popunjenu i potpisanu prijavnicu za svako djelo posebno na e-mail.
  • za svako djelo dostaviti točne podatke, kratki sadržaj, fotografiju iz filma i   fotografiju  autora
  • djelo na 2 DVD-a (jedan u punoj kvaliteti i drugi prilagođen za internetsku stranicu), download link ili vimeo link.

Na adresu Festivala:

ZAGREB TOURFILM FESTIVAL – BALDUČI FILM d.o.o, Dankovečka 9,
ZAGREB 10 040, HRVATSKA, EUROPA

festival@balducifilm.hr