Potrebni materijali
  • popunjenu i potpisanu prijavnicu za svako djelo posebno na e-mail.
  • za svako djelo dostaviti točne podatke, kratki sadržaj, fotografiju iz filma i fotografiju autora download link ili vimeo link sa uklučenom opcijom preuzimanja filma.
Adresa za slanje

ZAGREB TOURFILM FESTIVAL – BALDUČI FILM d.o.o.

Dankovecka 9
10 040 ZAGREB, Hrvatska, Europa

festival@balducifilm.hr

ZAGREB TOURFILM FESTIVAL

Obrazac za prijavu