Organizator Festivala formira žiri, od kojih će jedan član biti Predsjednik žirija (međunarodni žiri).

Obaveze žirija Festivala su:

Pregledati sva djela koja su ušla u konkurenciju te shodno propozicijama i temeljem stručne procjene proglasiti nagrađene autore – sa stručnim obrazloženjem i pismeno donesenom odlukom koju su potpisali svi članovi žirija. Odluka žirija Festivala donosi se jednoglasno ili u suprotnom većinom glasova. Na odluku žirija nije moguće uložiti žalbu od strane sudionika Festivala.

Žiri će dobiti na uvid filmove koje je prethodno odabrala festivalska selekcija utvrđujući da su zadovoljili uvjete festivala, te će iste pregledati i sastaviti listu filmova nominiranih za jednu od nagrada. Filmovi koji budu odabrani prikazivat će se tijekom trodnevnog trajanja festivala.

H.G.J. (John) Driedonks

Predsjednik žirija

John Driedonks is a professor emeritus of practice, and media strategist. He has been retired since January 2019. John is a guest lecturer “storytelling”, “converged newsrooms” and “crowdfunding” in Ireland, South Africa and in the Netherlands amongst others.

John Driedonks has created in 2010 the documentary making international course “CampusDoc”, together with his buddy and colleague Brian Maston, in cooperation with City University of New York (CUNY). During this twenty week crash course 20 students pitch, research, produce, crowdfund, film, edit and distribute their documentary concepts. Distribution starts after the premiere during CampusDoc (International) Film Festival CDFF.

As lecturer (2006-2018) at the School of Journalism,  Utrecht University of Applied Sciences UUAS (The Netherlands) Driedonks coordinated  a real-life converged newsroom with a focus on broadcasting TV talkshows, and web, all aired on the local TV station. Between 1982-2006 John was a journalist, finally as editor-in-chief of RTV Utrecht (radio-TV + web).

Članovi žirija

Jury member

Jury member

Jury member

Jury member

Jury member

Jury member